Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

MẮNG CHỬI


Biết rằng người chửi đúng
Vì sao ta không nhịn
Nếu là người chửi sai
Vậy thì ta không nghe

Nếu có người chửi tôi
Tôi im lặng thọ nhận
Người quan tâm nên chửi
Hay vì người ghét tôi

Nếu người quan tâm chửi
Người ấy giống mẹ tôi
Nếu người ghét tôi chửi
Người ấy Chủ nợ tôi

Chủ nợ từng giúp tôi
Vì sao nay lại chửi
Có phải vì Người muốn
Giúp tôi trả nợ thay

Chỉ cần chửi lay ray
Tôi khỏi lo trả nợ
Mong Người đừng giận nhé
Giúp tôi trả nợ xong!

 ST

Chửi người, người chẳng sân si.
Tự mình nhận hết những gì thốt ra.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét