Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

CẮT ĐỨT CON ĐƯỜNG NGÔN NGỮ

Nguồn bài viết ở đây

Kinh có ghi lại một cuộc đối thoại giữa du sĩ khổ hạnh Vacchagotta với đức Thế Tôn, và cuộc đối thoại này rất thiền.

Vacchagotta tới thăm Bụt. Ông hỏi:
- Này sa môn Gautama, có một linh hồn hay không?

Bụt im lặng không trả lời.

Lát sau Vacchagotta hỏi:
- Như vậy là không có linh hồn phải không?
Bụt cũng ngồi im lặng.

Sau đó Vacchagotta đứng dậy chào và đi ra.

Sau khi Vacchagotta đi rồi, Thầy A Nan hỏi Bụt:
- Tại sao Thầy không trả lời cho Vacchagotta?
Và Bụt bắt đầu cắt nghĩa…
* *

Trong truyền thống thiền cũng có những cuộc đối thoại tương tự.

Có một thiền sinh tới tham vấn vị Thiền sư.

Theo truyền thống, vị thiền sinh nào được vào tham vấn đều được vị thị giả mời một chén trà.

Vị thiền sinh chắp tay hỏi:

- Con chó có Phật tánh không?

Vị Thiền sư nói:

- Uống trà đi

Sau đó có một vị thiền sinh khác đến tham vấn.
Vị này chắp tay hỏi:

- Bạch Thầy, như vậy là con chó không có Phật tánh, phải không?

Vị Thiền sư nói:

- Uống trà đi.

Sau khi vị thiền sinh thứ hai này đi rồi, vị thị giả của thiền sư chắp tay hỏi:

- Bạch Thầy, tại sao vậy? Tại sao hỏi con chó có Phật tánh hay không thì Thầy nói uống trà đi. Và khi hỏi con chó không có Phật tánh phải không thì Thầy cũng nói uống trà đi. Như vậy nghĩa là sao? Xin Thầy cắt nghĩa cho con.

Vị Thiền sư nhìn vị thị giả và nói:
- Uống trà đi.
* *
Phương pháp của Thiền là cắt đứt con đường nói năng và dập tắt khung trời khái niệm trong đó ý thức cứ tiếp tục tư duy và đi tìm kiếm những ý niệm để cố gắng tìm hiểu thực tại (ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt).
Ngôn ngữ đạo đoạn là cắt đứt con đường ngôn ngữ.
Tâm hành xứ diệt nghĩa là dập tắt vùng trời của sự suy tư bằng khái niệm, đừng để tâm ý đi tìm những ý niệm: có-không, sanh-diệt,… đi tìm những ý niệm đó để mong cắt nghĩa sự thật.
Cho nên những câu: "Uống trà đi, uống trà đi, uống trà đi" lặp lại ba lần cho ba người, có nghĩa là:"Hãy chấm dứt con đường suy tư đi, hãy dập tắt vùng trời khái niệm đi thì mới có cơ hội tiếp xúc với sự thật".
Trong câu chuyện của vị Thiền sư này, câu nói "uống trà đi" không những giúp cho hai vị thiền sinh cắt đứt được con đường suy tư và dập tắt được khung trời khái niệm, mà cũng giúp được cho cả vị thị giả làm được chuyện đó.
* *
Tôi nghĩ câu chuyện gặp gỡ trong kinh Vacchagotta cũng như vậy, và câu chuyện ấy đã có thể đã bị cắt đứt mất một đoạn.
Khi thầy A Nan hỏi: "Đức Thế Tôn, tại sao đức Thế Tôn không trả lời ông ta?", thì có lẽ lúc đó đức Thế Tôn cũng đã im lặng, không trả lời thầy A Nan. Cái đó mới đúng, cái đó mới thiệt là Thiền.
Có thể người ghi chép kinh đã sơ sót không ghi vào chi tiết này và bắt đức Thế Tôn phải bắt đầu cắt nghĩa. Cho nên mình có thể phục hồi lại được câu chuyện giữa Bụt và Vacchagotta, một câu chuyện rất Thiền như sau.
Sau khi giữ im lặng hai lần đối với Vacchagotta thì Bụt cũng giữ im lặng với thầy Ananda.
Bụt có ý nói: "Này em Ananda, em cũng nên tìm cách chấm dứt con đường của sự nói năng và dập tắt khung trời khái niệm thì mới có cơ hội tiếp cận với sự thật". Lần này thì trong kinh đã nói rõ là Bụt phải cắt nghĩa cho A Nan, tại sao Ngài đã giữ hai lần im lặng?
* *
Mấy câu đầu của sự cắt nghĩa nghe cũng được, không đến nỗi nào, cũng có khả năng nói đúng với ý của Bụt. Đó là câu: "Này Ananda, khi Vacchagotta hỏi là có ngã hay không, nếu tôi nói có ngã như vậy thì tôi đâu khác gì những vị Sa môn và Bà la môn đang chủ trương thuyết thường tại? Khi Vacchagotta hỏi: "Vậy thì không có ngã phải không?" Nếu tôi trả lời là không có cái ta thì tôi lại đồng ý với những vị Sa môn và Bà la môn đang chủ trương thuyết đoạn diệt. Một bên là cái thấy Thường tại, một bên là cái thấy Đoạn diệt. Cả hai đều là tà kiến."
Cắt nghĩa như vậy có thể là đúng với ý của Bụt.
Nhưng đoạn kinh này thì chẳng hay chút nào:
"Lại nữa A Nan, khi Vacchagotta hỏi: Có Ngã hay không? Nếu tôi trả lời là có Ngã thì điều đó đi ngược lại với những giáo lý tôi đã dạy lâu nay về Vô ngã. A Nan, khi Vacchagotta nói: Như vậy là không có ngã phải không? Mà nếu tôi trả lời là không có Ngã thì điều đó càng làm cho tâm trí Vacchagotta càng lộn xộn thêm lên. Tại vì ông ta sẽ nói: khổ chưa, lâu nay mình tin là có một cái Ngã mà bây giờ lại không có cái Ngã đó."
* *

đồi BụtBây giờ ta hãy thử thiết lập lại sự thật để thấy rằng cuộc đối thoại giữa Bụt và Vacchagotta đã thực sự là một cuộc đối thoại rất Thiền, theo tinh thần: ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt.

Giả sử ta ghi chép như thế này:
- Sa môn Gautama, có Ngã hay không?

Bụt im lặng.

- Sa môn Gautama, vậy thì không có Ngã hả?
Bụt im lặng.

Sau đó thì Vacchagotta đứng dậy chào Bụt và từ giã.

Sau khi du sĩ khổ hạnh Vacchagotta đi khỏi rồi, Ananda hỏi Bụt:
- Tại sao Thầy không trả lời Vacchagotta?
Đức Thế Tôn cũng giữ im lặng.
* *
Điều này có nghĩa là đức Thế Tôn cũng đã muốn dạy thầy A Nan nên chấm dứt con đường của sự nói năng và dập tắt vùng trời của khái niệm. Kể chuyện như thế là hay nhất và đúng nhất.
Còn muốn giải thích cho đúng ý của Bụt thì có thể dùng câu Bụt nói trong kinh Ca Chiên Diên (Kātyāyana) là chắc ăn nhất:
- "Này A Nan, phần lớn người đời đều bị kẹt vào ý niệm có và ý niệm không. Nếu tôi nói có Ngã thì đó là một tà kiến và nếu tôi nói không có Ngã thì đó cũng là một tà kiến khác. Cho nên sự im lặng của tôi là một cơ hội cho Vacchagotta cắt đứt được con đường ngôn ngữ và dập tắt được vùng trời khái niệm, cho nên tôi đã im lặng như vậy. Em cũng thế, em cũng không nên hỏi. Cho nên tôi đã im lặng sau khi em hỏi."
Trả lời như vậy chắc chắn đúng ý của Bụt. Vì đó chính là lời Bụt nói trong kinh Kātyāyana. Không ai có thể nói rằng mình đã đặt vào miệng Bụt những câu mà Ngài chưa từng nói.

Viết tại Nội viện Phương Khê ngày 28 tháng 9 năm 2014.

Nhất Hạnh


Thiền Ðịnh Lâu Nhất

Sư hội các đệ tử lại hỏi:
- Trong các con, ai hành thiền định được lâu nhất?
Ðệ tử thứ nhất hăm hở trình:
- Con có thể nhập định được bảy ngày.
Ðệ tử thứ hai thưa:
- Con được năm ngày.
Ðệ tử thứ ba nói:
- Con được một ngày
Ðệ tử thứ tư bạch:
- Con nhập định được hai giờ thôi!
Ðệ tử thứ năm nói:
- Con chỉ được nửa giờ thôi.
Người thứ sáu thưa:
- Thầy ơi! Con chịu thua các sư huynh rồi. Con không nhập định được. Nhiều lắm là con chỉ biết con đang thở từng hơi thở mà thôi.
Sư nói:
- Thế mà con thiền định lâu nhất đó.(*___*)
st

Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

KHẨU NGHIỆP...

Trong chùa, có một anh câm. Không ai nhớ anh ta đến chùa từ bao giờ, vả lại cũng không mấy người để ý đến anh ta. Anh ta lo mấy sào vườn ở sau chùa, lúc thì trồng rau, lúc thì trồng đậu, làm việc rất là siêng năng. Lúc rảnh, anh ta vào bếp giã gạo và vào những ngày sóc vọng, chùa đông khách, anh ta giúp việc dưới bếp, và rửa bát ở bờ ao cạnh bếp.

Vì anh ta câm, nên chẳng ai nói với anh và nếu có việc cần nói thì phải ra hiệu. Hết việc, tối nào anh cũng quanh quẩn ở trên chánh điện, quét dọn, lau chùi, và mỗi năm vào kỳ Kết hạ, mỗi lúc có khóa giảng thì anh ta cầm chổi đứng gần cửa phòng hội, ra vẻ đang quét nhà, nhưng thật ra là nghe giảng kinh …
Một ngày kia, không thấy anh, vị tri sự bước vào căn phòng nhỏ xíu của anh ở góc vườn, lúc đó mới biết rằng anh câm bị đau, sốt nặng không dậy được. Vị tri sự trình Tổ và mọi người thấy Tổ vào thăm anh câm. Ngài ngồi với anh rất lâu và khi Ngài trở về phòng, nét mặt trang nghiêm của Ngài thoáng vẻ hân hoan.
Từ hôm ấy, chú tiểu ngày hai ba lần mang cháo vào cho anh câm và Tổ mỗi khi xuống thăm thì ngồi cả giờ, mọi người cho rằng anh câm có phúc, được Tổ thương và nếu có mệnh hệ nào thì được Ngài độ cho.
Vào đúng giờ Ngọ hôm đó, người ta thấy Tổ chậm rãi bước ra khỏi phòng anh câm và khi Tổ nhận thấy mọi người chắp tay vây quanh thì Tổ nói rất ngắn: “Ngài đã viên tịch rồi”.
Ai ai cũng tỏ vẻ ngạc nhiên: Tổ gọi anh câm cuốc vườn là Ngài! Tổ là một thiền sư đạo hạnh nổi tiếng không những trong vùng, mà ngay cả ở chốn kinh kỳ xa xôi nữa. Nhưng không ai dám hỏi Tổ cả.
Cho đến khi làm lễ hoả thiêu xong, bài vị của anh câm đã được đặt trên chùa, và khóa cầu siêu thường lệ chấm dứt, mọi người được nghe Tổ nói như sau:
“Thật ra, vị chấp tác làm vườn ở chùa ta là một vị tăng, không những là một vị tăng ở kiếp này, mà là từ kiếp trước. Kiếp trước, Ngài tu hành tinh tấn, nhưng Ngài vẫn tái sinh làm kiếp người, chưa lên được cõi trên vì nghiệp của Ngài còn nặng. Kiếp này, Ngài lại tu nữa, và do ta giúp đỡ, Ngài biết rằng Ngài chưa xóa được khẩu nghiệp. Vì thế Ngài phát nguyện tu tịnh khẩu nghiệp. Ngài tịnh khẩu, ai cũng tưởng là Ngài câm. Đến nay thân, khẩu, ý của Ngài đều đã thanh tịnh nên Ngài đã ngộ, vì thế ta mới nói rằng Ngài tịch diệt. Bàn thờ Ngài ở kia, có thể bỏ đi được, nhưng thôi hãy cứ để đấy, không phải là để cúng Ngài, mà chính là để nêu cái gương tu hành cho mọi người.”
Người nghe chuyện, ai ai cũng yên lặng cúi đầu, nghiền ngẫm về sự tu hành. Từ ngày đó, trong chùa, không ai bảo ai, người ta chỉ nói vừa đủ, những mong đến lúc nào đó tịnh được khẩu nghiệp, thoát khỏi sinh tử luân hồi như vị bồ-tát đóng vai anh câm làm việc sau chùa. 
“Là con Phật, nếu không nói được những gì Phật nói, hãy im lặng như chánh pháp, đừng nói những lời ác, xuyên tạc, bịa đặt, vu khống, làm tổn hại kẻ khác, nếu không làm được những gì Phật làm, hãy im lặng và lắng nghe, quán sát, học hỏi những thiện tri thức, đừng vọng động làm những điều thương tổn đến tha nhân”. 
Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

Tự làm bơ đậu phộng

Xem nguồn bài viết ở đây
Không cần phải bỏ tiền mua bơ đậu phộng đắt tiền ở các siêu thị, bạn có thể tự làm ở nhà với chi phí cực kỳ rẻ tiền mà vẫn ngon miệng và tiện dụng như các lọ bơ đậu phộng nhập ngoại.
Nguyên liệu:
 • 2 chén đậu phộng
 • 2 – 2,5 muỗng canh dầu đậu phộng hoặc dầu thực vật, dầu oliu
 • 3 – 4 muỗng canh đường, đường đỏ hoặc mật ong
 • ½ thìa cà phê muối

Cách làm:

Rửa sạch lạc, thấm qua một lớp khăn khô và để cho chúng ráo nước.
Làm nóng lò nướng ở nhiệt độ 170 ° C. Rải đậu phộng trên khay nướng và nướng chúng trong vòng 20 – 30 phút. (Nếu không dùng lò nướng, bạn có thể rang đậu phộng với nhiệt độ nhỏ để chúng không bị cháy, luôn luôn đảo đều tay).
Khi đậu phộng đã chín, lấy ra khỏi khay nướng và để chúng nguội đi. Bóc hết lớp vỏ đậu phộng.
Cho đậu phộng vào máy xay sinh tố hoặc máy xay chuyên dụng và xay. Trong quá trình xay, cho thêm đường vào xay chung. Bạn khuấy đường, dầu và muối cho đều và đổ chung vào hỗn hợp đang xay để chúng quện vào nhau, tới khi hỗn hợp được như dạng kem là được.
Đổ bơ đậu phộng vào trong lọ kín và bảo quản trong tủ lạnh có thể dùng được 2 tuần.

Những món đậu phụ ngon

Xem nguồn bài viết ở đây
Những món đậu phụ ngon
Đậu phụ được làm từ đậu nành xay với nước, lọc bỏ bã, nấu lên cho đặc, épvào khuôn cho khô rồi cắt miếng vuông, dài tùy theo sở thích. Đậu phụ là nguồn cung cấp lượng protein thực vật rất tốt cho sức khỏe của con người. Đặc biệt trong thực đơn của người ăn chay, đậu phụ giúp bổ sung thêm chất dinh dưỡng cần thiết.
Đậu phụ nấu canh nấm: 2 miếng đậu phụ non, 150g nấm linh chi, 1 củ cà rốt, 3 chén nước dùng (nước dùng xương hay chay tùy thích), 1 muỗng canh bột nêm, ½ muỗng cà phê  muối, ½ muỗng cà phê đường, 1 miếng gừng nhỏ cắt sợi.
Đậu phụ nấu canh nấm
Đậu phụ cắt miếng nhỏ, nấm cắt bỏ chân, ngâm nước muối cho sạch, cà rốt gọt vỏ, cắt khúc. Phi thơm hành, cho cà rốt vào xào săn, sau đó trút nước dùng vào đun sôi, nêm gia vị bột nêm, muối, đường vừa miệng ăn. Cuối cùng thả đậu phụ, nấm vào đun sôi. Trước khi tắt bếp rắc chút hành ngò lên trên cho thơm. Ăn nóng với cơm.
Đậu phụ chiên sả
Đậu phụ chiên sả: 4 miếng đậu phụ non, 2 muỗng canh sả bằm, 1 muỗng canh hành bằm, 1 muỗng cà phê ớt bằm, ½ muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột nêm, ½ muỗng cà phê đường.

Đậu phụ chiên vàng. Gắp đậu ra, vớt bớt dầu, phi thơm hành, sả, cho ớt, muối, bột nêm, đường vào xào quăn. Thả đậu phụ vào đảo đều. Xếp đậu phụ ra dĩa, ăn với cơm nóng, nếu nhạt có thể chấm thêm nước mắm chanh, hoặc nước tương tùy thích.

Đậu phụ kho dưa cải: 3 miếng đậu phụ chiên, 250g dưa cải chua, 2 muỗng cà phê hành bằm, ½ muỗng cà phê ớt bột, 1 muỗng canh nước tương, 2 muỗng canh dầu ăn, 1 muỗng cà phê bột nêm, ½ muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường.

Đậu phụ cắt miếng vừa ăn. Dưa cải rửa sạch cho hết nước chua, cắt khúc. Phi thơm hành, cho ớt bột vào xào thơm, cho đậu phụ nước tương, bột nêm, muối, đường vào xào cho thấm gia vị. Trút rau cải vào, thêm chút nước, kho khoảng 10 phút, nước cạn là được. Ăn cùng cơm nóng.

Đậu phụ rán sả ớt

Biến tấu với món đậu phụ rán quen thuộc cùng sả thơm lừng và ớt cay cay để bữa cơm thêm thú vị nhé.

Nguyên liệu:
 • 2 - 3 bìa đậu phụ
 • Sả, đường, xì dầu, ớt quả
 • Tỏi.
Cách làm:
 • Đậu phụ tươi rửa sạch, xắt thành từng miếng vuông vừa ăn.
 • Sả, ớt băm nhuyễn, bạn có thể điều chỉnh lượng sả, ớt tùy theo sở thích của bạn.
 • Đun nóng dầu ăn, rán đậu phụ vàng hai mặt, vớt đậu phụ ra dĩa có lót giấy thấm dầu ăn.
 • Tiếp theo đổ bớt dầu ăn, dùng lại chảo đó, đổ tỏi vào phi thơm, tiếp theo cho sả, ớt vào chảo đảo đều, một thìa nhỏ đường.
 • Cuối cùng đổ đậu phụ đã rán vàng vào chảo, dùng đũa đảo đều để sả bám đều bên ngoài bề mặt đậu phụ, sau đó đổ ra dĩa dùng với cơm.   
 • Bạn có thể dùng kèm với xì dầu và tỏi.

Bún trộn dưa leo giòn mát ngon miệng ngày hè

Nguồn bài viết ở đây
Ngày hè bạn đã có phần ngán với những món nóng thì hãy thử làm món bún trộn dưa leo mát lành này cho cả nhà nhé!
Bún trộn dưa leo giòn mát ngon miệng ngày hè 1
Để thực hiện món bún trộn dưa leo bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau đây:
2 nắm bún khô
2 quả dưa chuột
Gia vị, giấm, ớt, đường, nước mắm, dầu mè
1 mẩu gừng, 2 tép tỏi
Bún trộn dưa leo giòn mát ngon miệng ngày hè 2
Bún trộn dưa leo giòn mát ngon miệng ngày hè 3
Bún trộn dưa leo giòn mát ngon miệng ngày hè 4

Bún rửa sạch, ngâm nước cho bún khô mềm ra.

Bún trộn dưa leo giòn mát ngon miệng ngày hè 5Bún trộn dưa leo giòn mát ngon miệng ngày hè 6

Dưa chuột rửa sạch, bỏ ruột, bào sợi mảnh.

Bún trộn dưa leo giòn mát ngon miệng ngày hè 7
Bún trộn dưa leo giòn mát ngon miệng ngày hè 8

Đun nước sôi, sau đó thả bún vào trụng cho chín.

Bún trộn dưa leo giòn mát ngon miệng ngày hè 9Bún trộn dưa leo giòn mát ngon miệng ngày hè 10

Vặn lửa nhỏ, để bún sôi trở lại cho bún chín thì thả vào 1 tô nước lạnh để bún không bị nát.

Bún trộn dưa leo giòn mát ngon miệng ngày hè 11Bún trộn dưa leo giòn mát ngon miệng ngày hè 12

Gừng, tỏi băm nhỏ, cho vào tô trộn cùng giấm.

Bún trộn dưa leo giòn mát ngon miệng ngày hè 13Bún trộn dưa leo giòn mát ngon miệng ngày hè 14

Thêm dầu mè, đường, nước mắm, ớt vào trộn đều rồi đặt lên bếp đun sôi sao cho hỗn hợp xốt vừa miệng.

Bún trộn dưa leo giòn mát ngon miệng ngày hè 15
Bún trộn dưa leo giòn mát ngon miệng ngày hè 16

Vớt bún ra để ráo, trộn cùng với dưa leo.

Bún trộn dưa leo giòn mát ngon miệng ngày hè 17
Bún trộn dưa leo giòn mát ngon miệng ngày hè 18

Đổ phần nước xốt vào trộn đều lên sau đó múc ra bát và thưởng thức.
Bún trộn dưa leo giòn mát ngon miệng ngày hè 19
Ngày hè bạn đã có phần ngán với những món nóng thì hãy thử làm món bún trộn dưa leo mát lành này cho cả nhà nhé! Món ăn này rất nhanh gọn nên sẽ không mất nhiều thời gian chế biến của bạn đâu nhé! 
Bún trộn dưa leo giòn mát ngon miệng ngày hè 20

Chúc bạn thành công và ngon miệng!