Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

Lợi ích thọ trì ngũ giới của Phật tử tại gia

********************
Trong Tăng chi bộ kinh, đức Phật dạy có những lợi ích của người giữ học giới như sau:

1) Dạn dĩ, tự tin khi đi vào đám đông
2) Ngủ cũng được an vui
3) Thức cũng được an vui
4) Tâm không bấn loạn lúc hấp hối
5) Sau khi thân hoại mệnh chung, sanh làm chư thiên.

Quả báo của người giữ giới, sẽ có đầy đủ tứ chi, trong gia đình quyền lực giàu có, đạo đức, mới sanh ra là được hưởng phước liền. Qúy vị biết khi thọ trì giữ giới chư tăng thường tụng đọc: Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập Niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ ấy, nên quý thiện tín, phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng có lấm nhơ’’ .

(Đại Đức Thiện Minh)

1 nhận xét:

 1. Lời ác hay mắng chửi
  Kiêu mạn, khinh miệt người
  Ai làm hạnh nghiệp này
  Thù oán sẽ theo đây.

  Lời ôn tồn, hòa thuận
  Tôn kính chẳng khinh ai
  Mở trói buộc, an nhẫn
  Thù oán tự hết ngay.

  Phàm người sống ở đời
  Miệng lưỡi chính gươm đao
  Chửi rủa mắng nhiếc nhau
  Là cầm dao tự hại.

  Kinh Pháp Cú

  Trả lờiXóa