Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

HIẾU THẢO VỚI CHA MẸ

°•°•••°•°•••°•°•••°•°•••°•°•••°•°•••°•°•••°•°•

Hiếu thảo với Cha Mẹ có 4 phần :
● Hiếu tâm,
● Hiếu dưỡng,
● Hiếu hạnh,
● Hiếu đạo.1* Hiếu tâm là như thế nào ?
_ Là sự yêu thương, tôn kính chân thành từ lòng mình vì nghĩ đến sự vất vả sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ.

2* Hiếu dưỡng là như thế nào ?
_ Là chăm sóc cha mẹ về vật chất.
Thí dụ :
● Đỡ đần công việc, lo miếng ăn, thức uống, áo quần, nhà cửa...
● Cha mẹ đau ốm thì lo thuốc men, chăm sóc.
● Cha mẹ qua đời thì lo tang chế chu đáo.

3* Hiếu hạnh là như thế nào ?
_ Là làm cho cha mẹ hãnh diện vì những đức hạnh tốt đẹp của con.
Thí dụ :
● Học hành chăm ngoan được được được nhà trường khen ngợi.
● Hiền lành, hòa nhã với mọi người, tiếng lành được cha mẹ biết.
● Cứu giúp người nghèo khổ, cha mẹ thơm lây.

4* Hiếu đạo là như thế nào ?
_ Là hướng dẩn cha mẹ đi vào đường thánh thiện, để đời này và đời sau cha mẹ được nhiều phước báo, không đọa lạc vào đường khổ.
Thí dụ :
● Khuyên cha mẹ tin luật nhân quả tội phước, đừng làm điều ác.
● Khuyên cha mẹ quy y Tam bảo, niệm Phật, giữ giới, bố thí, phóng sinh...
● Nếu cha mẹ đã biết tu rồi, thì người con hổ trợ thêm điều kiện tốt để cha mẹ tiến bộ.

Thí dụ :
● Phụ giúp việc nhà cho cha mẹ đi chùa, niệm Phật, thọ Bát quan trai, hoặc đưa tiền cho cha mẹ cúng dường, làm từ thiện.
● Khi cha mẹ qua đời thì cầu siêu cho cha mẹ chứ không làm đám tang rình rang, giết thịt ăn nhậu, như thế cha mẹ càng thêm tội, càng mau đọa địa ngục.
■ Tóm lại, trong 4 phần báo hiếu, có thể nói hiếu đạo là quan trọng nhất.
ST

1 nhận xét:

  1. Công đức chân thật là đời sống của bạn phải tương ưng với lời dạy của Phật, tương ưng với lời dạy của thánh nhân, khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm của bạn phải thuần thiện, thuần là tâm yêu thương người, thuần là tâm hạnh giúp đỡ người khác phá mê khai ngộ. Đây là công đức chân thật, dùng công đức này để hồi hướng cho cha mẹ thì mới có tác dụng. Đây là hiếu thuận cha mẹ đích thực. Nếu cha mẹ vãng sanh rồi, công đức này có thể giúp họ nâng cao phẩm vị. Nếu cha mẹ bất hạnh bị đọa ở đường ác, thì công đức này của bạn có thể giúp họ siêu sanh. Đây mới là siêu độ đích thực (st)

    Trả lờiXóa