Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

Đức Phật dạy có 4 hạng người:1) Từ tối tới tối: là hạng người đã tham sân si lại lấy tham sân si mà xử lý.
2) Từ sáng tới tối: là hạng người đang lúc không có tham sân si nhưng không biết dùng nên khi đụng chuyện lại để tham sân si khởi lên.
3) Từ tối tới sáng: là hạng người đang có tham sân si nhưng liền biết có tham sân si, sự chánh niệm tỉnh giác đó gọi là không tham sân si.
4) Từ sáng tới sáng: là hạng người đang lúc không có tham sân si thấy biết rõ ràng không có tham sân si.

Hai hạng người sau chính là những người lấy không tham sân si để sống tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha mà thầy đang hướng dẫn Phật tử.
TS Viên Minh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét