Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

THIỀN LÀ GÌ?- Thiền không chú trọng ở tư thế ngồi mà ở tâm thiền. Tâm thiền đúng thì đi, đứng, ngồi, nằm hay nhất cử nhất động gì cũng đều là thiền được cả.- Thiền không xem trọng đối tượng, khi tâm sáng   định tĩnh, trong lành thì mọi đối tượng đều là đối tượng của thiền. Dù không có đối tượng thì tâm thiền vẫn tĩnh lặng trong sáng.
- Thiền thật sự thì không cần phương pháp. Phương pháp chỉ làm trở ngại thiền. Thiền soi sáng thực tại tự nhiên ngay đây và bây giờ với tánh biết rỗng lặng trong sáng.
- Thiền không phải để đạt đến một kết quả mong đợi, vì thiền không phải tạo tác để trở thành điều gì. Mục tiêu của thiền nằm ngay nơi chính thái độ thiền.
- Thiền không phải là nỗ lực rèn luyện để cầu toàn mà là thấy ra tính toàn bích ngay nơi sự bất toàn của đời sống.
Vậy hãy mở toang cánh cửa tâm để nhìn thấy sự thật ở mọi lúc mọi nơi, đừng mải mê tìm kiếm cái lý tưởng do tâm tạo tác.
 ( Thầy Viên Minh)


2 nhận xét:

 1. Đối với người trí thì làm gì không quan trọng mà quan trọng là biết mình đang làm gì. Và đó mới là hành thiền đích thực.

  Trả lờiXóa
 2. Thấy ra pháp vô chiêu
  Không vị lai, quá khứ
  Không khuôn mẫu, giáo điều
  Chỉ ngay đây mà thấy.
  (TS Viên Minh)

  Trả lờiXóa