Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

Buông 
Buông bỏ cái ta ảo tưởng có nghĩa là thấy nó đang hoạt động như thế nào hay thực chất nó là gì chứ không buông cái gì cả. Buông là thấy mà không can thiệp, không phản ứng, không tạo tác, vì thật ra chẳng có gì để buông cả. 
TS Viên Minh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét