Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

Cách cúng dường tốt nhấtTrước giờ đức Phật nhập diệt chư Thiên rải hoa cúng dường đầy trời. Ngài Ananda khen ngợi đó là cúng dường cao thượng, nhưng đức Phật nói đó không phải là cúng dường cao thượng và dạy rằng: Ai hành đúng pháp, sống thuận pháp thì người ấy mới cúng dường Như Lai một cách cao thượng. Vậy cách cúng dường tốt nhất là:

1) Sống đúng tốt theo đường chân lẽ chính, nghĩa là hành động, nói năng, suy nghĩ không hại mình hại người. Chính tư tưởng và hành động lương thiện là năng lượng gây ảnh hưởng tốt cho những người đang sống trong cõi âm.
2) Tôn trọng người đã chết và có tâm từ đối với họ. Nếu họ là thân nhân hoăc ân nhân của mình thì phải tri ân và sám hối những điều lỗi lầm đã xúc phạm đến họ. Nếu họ là những sinh linh đang sống trong môi trường của mình thì sự tôn trọng và tâm từ là mối quan hệ tốt đẹp nhất giữa cõi âm dương.
3) Làm những điều phước thiện lợi lạc cho nhiều người, hoặc cúng dường bậc đáng cúng dường (Tam Bảo, Cha Mẹ, Thầy Tổ, các bậc ân nhân) và thành tâm hồi hướng phước lành đến những người đã quá vãng. Vì người đã quá vãng không dùng được vật chất dương gian mà chỉ hưởng được sự phước lành do sự thành tâm hồi hướng mà thôi.
4) Không nên cúng bái theo kiểu hối lộ vì sợ hãi hay cầu xin được lợi ích cho mình.
- Hòa Thượng Viên Minh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét