Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017

Cách học Đạo.

Dùng tâm hơn thua tranh đấu đi học Đạo thì chỉ toàn thấy điều nhảm nhí tào lao bí đao.


Dùng chân tâm đi học Đạo thì mới vào được cửa Đạo.

Nhân quả thể hiện ngay chính đó.

Bởi vậy mà có câu: “Phải một lần Đại tử thì mới thấy được Đạo.” Hoặc Tổ Huệ Khả vì sao phải chặt đứt cánh tay thì mới được tiếp nhận. Hoặc nói đơn giản hơn thì phải đổ bình nước đi thì mới chứa được nước mới.

Và khoa học đã chứng minh rằng: Biển có thể tiếp nhận được nguồn nước từ các con sông là do biển ở vị trí thấp hơn sông.


Và một trong những điều học của nhà Phật rằng: Người thuyết pháp luôn phải ngồi ở vị trí cao hơn người nghe pháp thì mới thuyết, nếu không thì không thuyết. Vì sao lại như vậy? Vì người nghe phải chịu hạ xuống thấp thì mới tiếp nhận được. Nếu không thì có thuyết cũng như không.

1 nhận xét:

  1. Ở trên mạng thấy có nhiều Minh sư, Pháp vương, ..., Vô thượng sư, Riêng ở đây tui thấy có một viên KIM CƯƠNG*

    Trả lờiXóa