Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

Sự tri ân

Tri ân ở đây là sự tri ân thật sự, chứ không phải là sự tri ân ở nơi lời nói hay ý nghĩ. Khi sự tri ân thật sự đến thì toàn thân chúng ta sẽ bị rúng động, khiến chúng ta có thể rơi vào trạng thái bất động trong vài giây. Sự tri ân thấm đẫm toàn bộ cơ thể, mỗi tế bào đều rung lên vì lòng tri ân ấy. Đấy mới gọi là tri ân.
Sự tri ân thật sự chỉ có ở người chân thật cầu đạo giải thoát. Khi họ thật sự tri ân nghĩa là họ đã từ bỏ bản ngã, sẳn sàng quy phục, sẳn sàng học hỏi, sẳn sàng tiếp nhận mưa pháp từ người mà họ tri ân. Khi ấy thì mọi lời nói, mọi lời thuyết pháp, mọi lời khai thị của người ấy sẽ có tác động sâu sắc đến với họ. Do vậy mà họ có thể tiếp thu, có thể tinh tấn, và quyết liệt dụng công để không phụ lòng người mà họ tri ân. Nhờ vậy mà họ có thể tiến rất xa trên con đường họ đi.
Đấy cũng là lời Đức Phật dạy các tỳ kheo. Lòng tri ân lớn nhất mà các thầy tỳ kheo có thể dành cho Như Lai, đó là dụng công tu hành để tự mình hưởng hương vị Pháp. Không có sự tri ân nào lớn hơn điều này.
Nghĩa là lòng tri ân lớn nhất là trở thành tri kỷ của Như Lai. Trở thành tri kỷ của Như Lai nghĩa là phải hiểu Như Lai. Hiểu Như Lai nghĩa là phải vào được cảnh giới Như Lai. Do đó chỉ có vào được cảnh giới của thầy mới là lòng tri ân lớn nhất mà một người học trò có thể trao tặng cho thầy mình.

1 nhận xét:

  1. Đây cũng là bản GHI NHỚ SỐ 1 cần có trên bước đường Tây Du. Thật đúng là Pháp bảo, Pháp âm. (Đây là ý thức riêng của tôi nha các ngài! )

    Trả lờiXóa