Thứ Hai, 7 tháng 8, 2017

Các bước đi vào pháp Vô Ngã:

Bước 1: Khi có người nói tôi NGU, thì tôi khởi lên ý “Họ đang nói chính họ.” Do khởi ý “Họ đang nói chính họ” mà hạt giống Sân Hận không có cơ hội sanh khởi.
Bước 2: Khi tôi khởi lên ý “Họ đang nói chính họ” thì ý tiếp theo được khởi lên là “Tôi đang nói chính tôi.” Do khởi ý “Tôi đang nói chính tôi” mà hạt giống kiêu mạn không có cơ hội sanh khởi.
Bước 3: Khi tôi khởi lên ý “Tôi đang nói chính tôi” thì tôi không thấy Họ, không thấy Tôi, chỉ thấy NGU đang hiện diện.
Bước 4: Chỉ là rõ biết cái NGU ấy, nó sẽ tan biến hòa vào thể tánh rỗng lặng.
Vì phải phân tích từng bước nên thấy dài dòng chứ thật ra 4 bước này xảy ra rất nhanh; trước khi mình kịp ý thức thì nó đã hoàn thành.

Bài liên quan 1: Khởi niệm
Bài liên quan 2: Nguồn gốc của khởi niệm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét