Thứ Tư, 12 tháng 7, 2017

Nhẫn Nhục

"Tự tin dựa vào sự bằng lòng với chính bản thân, khiến ta cảm thấy tự tại. Không cần phải lấn lướt ai."

- Ni sư Ayya Khema

>>> Vì sao? "Vì sức mạnh của kẻ ngu là áp đảo."
Tuy nhiên, người được gọi là kẻ ngu thật ra chính là thiện tri thức. Vì nhờ sự áp đảo của họ mà chúng ta mới nhận ra mình có sự nhẫn nhục hay không. Vì sao? Vì sức mạnh của kẻ ngu là áp đảo nhưng sức mạnh của sa môn là nhẫn nhục. Nhẫn nhục không có nghĩa là nhịn. Bởi vì nhịn là lấy đá đè cỏ, chờ cơ hội bùng phát. Nhẫn nhục chính là “Hổng có thời gian quay ra ngoài để xem thiên hạ mà tự quay vào để xem mình mà thôi.” Đó là lý do mà “nhẫn nhục” thường được dùng để làm thước đo của người tu. 

Bài liên quan: Vì sao Nhẫn Nhục là phép thiền của Chư Thánh?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét