Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

Hỏi: Vì sao bậc thánh khi bị chửi thì hổng có chửi lại?

Trả lời: Họ đâu có quỡn đâu mà chửi lại. Khi bị chửi, họ bận quán sát thân tâm họ rồi. Đây gọi là hành trì miên mật hoặc gọi là hạnh Nhẫn Nhục. Họ nhẫn nhục không phải vì họ hổng chấp, không phải vì họ cho qua, không phải vì họ không thèm để ý, mà hạnh nhẫn nhục nghĩa là hành trì miên mật, nghĩa là lúc nào cũng quán sát thân tâm. Vậy thì đâu có quỡn mà chửi lại khi bị người ta chửi đâu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét