Thứ Ba, 11 tháng 7, 2017

Làm sao để biết kinh nào là thật, kinh nào là giả?

Câu hỏi: Làm sao để biết kinh nào là thật, kinh nào là giả?

Trả lời: Đã là kinh thì hổng có cái gì thật hết trơn á! Chỉ có cái gì mình tự thân trải qua thì cái đó mới là thật. Ví dụ: Ông Phật ổng mà có nói: "Vạn pháp là khổ." Hay nói theo ngôn ngữ dân gian là "Đời là bể khổ." Mà mình thì hổng thấy khổ gì hết thì câu ổng nói cũng chỉ là tào lao bí đao. Không tin bất cứ điều gì cho dù người nói điều ấy có là Phật toàn giác nếu tự thân mình chưa từng trải qua điều ấy. Bởi vậy mới có câu: "Đến để mà thấy chứ không phải đến để mà tin." Túm lại, một khi chưa trải qua thì hổng có kinh nào thật cả.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét