Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017

Các bước tu

Bước 1: Kiến Tánh (Thấy Tánh) nghĩa là có Chánh Kiến, nghĩa là Nhập Dòng, nghĩa là chứng Sơ Quả.
Thấy Tánh rồi thì thoát khỏi Thân Kiến, Hoài Nghi, Giới Cấm Thủ
Bước 2: Sửa Tánh
Sửa Tánh nghĩa là bào mòn đi các tập khí Tham Sân Si. Để làm được điều này thì không còn Thân Kiến mới làm được. Còn Thân Kiến thì cứ tưởng là mình đang bào mòn nhưng thật sự mình đang làm dày lên thêm mà mình lại hổng biết. Nghĩa là chỉ sau khi Thấy Tánh rồi thì mới biết nó là gì mà Sửa chứ, không biết nó là gì thì càng Sửa càng Hư. Càng bào lại càng dày.
Bước 3: Sửa Tánh xong rồi thì mới thể nhập Tánh Không hay còn gọi là vào Cửa Không.
Bước 1 mới Thấy Cửa Không chứ chưa vào được, bởi vì tập khí dày quá thì làm sao mà vào. Thấy được, biết nó là gì rồi thì mới bào cho mòn bớt Tập Khí. Khi tập khí mòn quá rồi thì mới vào được cửa. Tập khí dày quá mà cửa thì hẹp quá thì làm sao mà chui lọt.

À bây giờ thì tôi hiểu ra vì sao nhiều người gọi Cửa Không là khe hẹp rồi. Tại nó quá hẹp cho nên chỉ có tập khí dẹp dẹp mới vào được, còn tập khí dày dày thì không thể.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét