Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2017

Cái gì tu?

Ai cũng nói tu, tu kiểu này kiểu nọ, pháp môn này, pháp môn kia. Vậy túm lại là ai tu?

Trả lời: Tập khí tu chứ còn ai tu nữa. Tham là một tập khí. Sân là một tập khí. Si là một tập khí. Tu nghĩa là cho các tập khí này cơ hội để tụi nó tự tu với nhau. Còn cắt đứt cơ hội tu của tụi nó bằng cách nói: Mình sáng trưng rực rỡ. Mình là Phật sẽ thành. Ai cũng có Phật tánh, Không có trói buộc thì làm gì có giải thoát,…… Nghĩa là tin mình sáng trưng rực rỡ là mình sáng trưng rực rỡ liền, tin là mình hổng có gì trói buộc là mình hổng bị trói buộc liền. Tu kiểu này cũng giống như cầu thần linh thánh Phật gia hộ cho vậy đó. Hay còn gọi là tu theo kiểu niềm tin.

Các tập khí Tham Sân Si được tích lũy qua vô số vô số kiếp cho nên dày lắm rồi. Tu nghĩa là cho tụi nó cơ hội để bớt dày, chứ dày quá, nặng nề lắm, mỏng mỏng thì mới nhẹ chứ. 

1 nhận xét:

  1. Pháp thí thắng mọi thí..Pháp vị thắng mọi vị.. Pháp hỷ thắng mọi hỷ... (Pc)

    Trả lờiXóa