Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017

Kể chuyện Mặt Trời và Đom Đóm.

Mặt trời sáng mà nó không tự biết rằng nó đang sáng. Đây gọi là Vô Sở Đắc.
Mặt trời chỉ toàn là ánh sáng nên không hề thấy bóng tối, bởi vì mặt trời ở đâu thì không có bóng tối ở đó. Cho nên mặt trời cứ việc sáng và không thấy sự hiện diện của bóng tối. Đây gọi là Độ hết thảy chúng sanh mà không hề thấy chúng sanh nào được độ.

Còn Đom Đóm thì chỉ sáng một tí ở phần đuôi, còn trước mặt toàn là bóng tối. Do thấy có bóng tối nên tự hào rằng mình sáng trưng rực rỡ. Đây gọi là cái thấy cái biết của tưởng thức.

Đom đóm mờ mịt trong bóng tối nên đi đến đâu thì ánh sáng bé tí ở đuôi rọi một đốm sáng ở chỗ đó. Vậy là đom đóm tự hào cho rằng mình mang ánh sáng đến cho bóng tối. Đây gọi là rơi vào nhị nguyên mà không thấy mình rơi vào nhị nguyên nè!

Tôi viết bài này là để tự nhắc nhở bản thân. Khi nào còn thấy sáng tối là biết rằng khi ấy mình là đom đóm chứ không phải mặt trời đâu cho nên đừng có mà chảnh mèo!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét