Thứ Bảy, 8 tháng 7, 2017

Cửa Không/ Tánh Không/ Chân Không Diệu Hữu thật ra là gì?

Tất cả đều là những từ ngữ khác nhau để nói về tính Vô Ngã của vạn pháp.

Vạn pháp là khổ.
Vạn pháp là vô thường.
Vạn pháp là vô ngã.

Cho nên Cửa Không/ Tánh Không/ Chân Không Diệu Hữu nghĩa là “Vạn pháp là vô ngã” chứ có gì đâu ghê gớm mà nhiều người đẩy lên đến cùng cực. Chỉ bàn luận về tính Vô ngã của vạn pháp mà nhiều luận sư/ giảng sư đã viết dài dòng lê thê thành những bộ sách dày cộm và làm cho người đọc sau này ảo tưởng về sự ghê gớm của những danh tự như Cửa Không/ Tánh Không/ Chân Không Diệu Hữu. Ảo tưởng đến mức cho rằng người ngộ ra Tánh Không là cái gì đó rất cao siêu và “mạt sát” các A La Hán vì cho rằng A La Hán vẫn chưa qua được Cửa Không. Đây là sự ngộ nhận kinh khủng. Vì người ngộ ra Tánh Không thật ra chỉ mới Nhập Dòng hay nói cách khác là mới chứng Sơ Quả thôi, còn hai bậc nữa mới thành A La Hán. Nhưng qua bàn luận tới lui, cái Sơ Quả này trở thành kỳ diệu đến mức A La Hán vẫn chưa đạt tới!!!!!!!!!!!

Người ngộ ra Tánh Không hay còn gọi là người đã vào Cửa Không là người ngộ ra sự vô ngã của vạn pháp. Khi ngộ ra sự vô ngã của vạn pháp thì đồng thời ngộ ra luôn “vạn pháp là vô thường.” Khi thấy ra được “vạn pháp là vô thường” cũng có nghĩa là tỏ rõ Lý Nhân Duyên. Khi tỏ rõ Lý Nhân Duyên thì không còn bị Thân Kiến trói buộc. Khi thoát ra khỏi Thân Kiến thì đồng thời cởi được sợi dây xiềng xích Giới Cấm Thủ. Người đi được những bước này thì được gọi là bậc Thánh Nhập Lưu hay còn gọi là Nhập Dòng.


(KINH) LUẬN nhiều khi dẫn đến những tác hại lâu dài. Bởi vậy kinh sách chỉ ra đời sau khi Phật nhập diệt chứ thời Phật tại thế làm gì có kinh sách cho mà luận. Ai hổng hiểu gì toàn chạy đến hỏi ổng. Tùy căn cơ người hỏi mà ổng có câu trả lời tương ưng, vậy là thành bài kinh cho người đời sau luận. Luận riết mà từ cái Sơ Quả được đẩy lên thành cái gì đó mà ngay cả A La Hán cũng chưa đạt đến luôn là vậy đó hihihihi.

Bài liên quan: Vì sao Chánh Kiến lại đứng đầu trong Bát Chánh Đạo?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét