Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

Đúng là lừa con nít!

Ai nói rằng thời này là Mạt Pháp, tu hành hổng dễ, hổng có người kiến tánh, hổng có người đắc đạo, hoặc bậc đắc đạo lặng mất hổng có ra thuyết pháp.
Nói vậy là lừa con nít đó nha!
Thời này mới dễ đắc đạo nè! Hổng thấy hoa ưu đàm nở khắp nơi sao!!!
Hoa ưu đàm nở khắp nơi nghĩa là giờ tu dễ lắm, cứ tu là đắc đạo, dễ ợt hà! Bởi vậy ai nói Mạt Pháp thì đừng có tin nha mọi người. Họ lừa mình đó!
Ai hợp pháp môn nào thì theo pháp môn đó. Ai hợp thầy nào thì theo thầy đó. Theo miết đến khi nào thấy hết hợp nữa thì kiếm pháp môn khác, thầy khác mà theo.
Tu thì dễ mà cái này mới khó nè. Có lại được thân người mới khó nè! Bởi vậy ai bảo tu gieo duyên chờ Phật tương lai là họ lừa mình đó. Mất thân người rồi thì dễ gì có lại được mà nghe lời họ.
Hổng có Mạt Pháp đâu nha! Cũng hổng có tu gieo duyên gì hết. Ai căn cơ dày lắm mới được sinh làm người vào thời điểm này. Tu là tu thật chứ hổng có tu gieo duyên. Bởi vậy tận dụng cơ hội đi mọi người, đừng có nghe lời người ta mà “nhục chí anh hùng.”
Tu đi. Tu nghĩa là đi đứng nằm ngồi ăn ngủ ỉa đái gì cũng đều không rời pháp môn mình đang theo. Theo riết đến khi nào thấy pháp môn này hết có hiệu quả với mình rồi thì tìm pháp môn khác mà theo. Cứ làm vậy miết thì trước sao gì cũng đắc đạo hà. Hổng tin thì làm đi rồi biết!
(Khi mình theo đến tận cùng pháp môn mình đang theo thì theo luật vận hành của nhân quả, mình sẽ tự biết đâu là pháp môn tiếp theo để mà theo. Cho nên hễ bám là bám quyết liệt vào, bám dính hơn cả keo dán sắt. Càng bám chặt thì thời gian chuyển tiếp cho pháp môn tiếp theo càng ngắn. Còn bám theo kiểu hú họa thì thời gian rất dài và rất lâu, có khi chết mất tiêu rồi mà cũng hổng chuyển sang được pháp môn khác luôn.)

Túm lại, ai nói Mạt Pháp thì đừng có tin. Giờ tu dễ ẹt hà. Bởi vậy bám cho thật dính vào pháp môn đi nha mọi người!

1 nhận xét:

  1. Cám ơn Chị sách tấn và khuyến khích tinh tấn tu hành!

    Trả lờiXóa