Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

Hỏi: Cõi địa ngục có thật hơm? Cõi Tây Phương Cực Lạc có thật hơm?

Trả lời: Chiếu theo nguyên lý “Cái này có cái kia có, cái này không cái kia không” thì nếu cho rằng cõi người là có thật thì các cõi kia là có thật, nếu cho rằng cõi người không có thật thì các cõi kia không có thật.
Còn cõi người có thật hay không thì tự quán chiếu thân tâm mình sẽ biết có thật hay không thật.
Người giác ngộ giải thoát thì luôn quy phục Nhân Quả, còn phàm phu thì luôn tìm đủ mọi cách chống lại Nhân Quả. Thế nào là chống lại Nhân Quả?
Đó là tin rằng có cõi người mà lại không tin có địa ngục, không tin có cõi cực lạc. Hoặc tin rằng không có cõi người mà lại tin có địa ngục hoặc tin có cực lạc.

Vì luôn tìm cách chống lại Nhân Quả, cho nên phải khổ là vậy đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét