Chủ Nhật, 3 tháng 9, 2017

Thích ứng

Người thể nhập tánh không cũng giống như nước vậy đó mọi người!
Nước không có hình dạng gì cả. Khi ở trong cái hồ có hình tròn thì nhìn tưởng nước cũng hình tròn. Nhưng không phải, hình tròn là hình của cái hồ không phải hình của nước. Ở trong hồ hình tam giác, nước trông như có hình tam giác. Nhưng tam giác là hình của hồ không phải là hình của nước. Ở trong cái hồ hình vuông thì nước trông như có hình vuông. Nhưng hình vuông là hình của cái hồ không phải là hình của nước,……………..
Khi ở trong hồ hình tròn, hình tam giác hay hình vuông thì nước chỉ việc thích ứng, không chống đối mà cũng không chấp nhận. Thích ứng là bản chất của nước.
Và người thể nhập tánh không cũng vậy, không chống đối cũng không chấp nhận hoàn cảnh mà là thích ứng với hoàn cảnh.
Thích ứng không có nghĩa là chạy theo cảnh mà thích ứng nghĩa là hòa vào cảnh thành một. Khi đã hòa vào cảnh rồi thì không có chạy theo cũng không có đứng lại. Chạy theo là chấp nhận. Đứng lại là chống đối. Đơn giản chỉ là hòa làm một!
Ví dụ, khi gặp người nổi sân, chạy theo cảnh nghĩa là cũng nổi sân theo, chống đối là quán từ bi tâm để đè sự sân xuống. Thích ứng nghĩa là hòa vào cái sân, khi hòa vào cái sân thì không có người sân, không có mình sân cũng không có tập khí sân. Khi hòa vào sân thì sân đoạn diệt. Tương tự, khi hòa vào tham thì tham đoạn diệt. Khi hòa vào si thì si đoạn diệt.

Do vậy người thể nhập tánh không là người thích ứng với hoàn cảnh, thích ứng với tham sân si. Vì thích ứng với tham sân si mà tham sân si đoạn diệt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét