Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

Tâm Thiền

Đối với những người làm cha làm mẹ, ai cũng mong con mình hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống. Do đó, họ tìm cách trang bị cho con đủ thứ từ học vấn đến kỹ năng......... Điều ấy là đúng. Tuy nhiên, cái quan trọng nhất mà một người cha/mẹ cần giúp trẻ con, đó là giúp nó có một cái TÂM THIỀN (để làm được điều này thì cha/mẹ phải có một cái tâm thiền trước cái đã.)
Thế nào là một cái TÂM THIỀN?
Khi nói đến thiền, người ta hay hình dung đến những người ngồi im bất động mắt lim dim. Tuy nhiên, thiền không cốt ở tướng ngồi mà ở tâm thiền.
Tâm thiền là một cái tâm chánh niệm tỉnh giác, cụ thể là sự THẬN TRỌNG, CHÚ TÂM, QUÁN SÁT RÕ trong từng hoạt động, trong từng sự việc, dù đó là việc được cho là tầm thường nhất, như cúi người xuống nhặt 1 cái gì đó. Đặt toàn bộ sinh mệnh mình vào từng công việc nhỏ nhặt. Đặt toàn bộ sanh mệnh mình nghĩa là thân ở đâu, tâm ở đó.
Đó là TÂM THIỀN.
Một đứa trẻ được hướng dẫn cho có một cái tâm thiền thì có thể học rất giỏi? Vì sao? Vì trí tuệ ngày càng phát triển. Khi lăn xả vào cuộc sống thì là một người "bất khả chiến bại" trong bất cứ lĩnh vực gì. Bất khả chiến bại, ngoài nghĩa có thể làm rất giỏi công việc mà còn có nghĩa là biết đứng dậy sau vấp ngã, biết học hỏi từ sai lầm.
Do đó, điều thiết yếu nhất mà cha/mẹ cần dạy con là làm gì cũng làm với một cái TÂM THIỀN. Còn lại, mọi chuyện tự vận hành.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét