Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

Làm sao để...........?


Vì sao mình thỉnh thoảng lại thấy buồn, có khi chả thiếu gì về vật chất cả nhưng vẫn thấy buồn? Nhà chỉ có chó mà không có chủ thì thấy buồn là dĩ nhiên rồi; dù chó có sủa cả ngày nhưng nhà vắng chủ vẫn cứ buồn teo. 

Làm sao biết mình đang ăn chay hay mặn? Ăn chay hay ăn mặn không ở thức ăn đưa vào miệng mà ở tâm sát sanh. Nếu mình còn tâm sát sanh là mình ăn mặn; nếu mình hết tâm sát sanh là mình ăn chay.


Làm sao để không còn tâm sát sanh không? Gốc của tâm sát sanh là tâm sân. Hễ khi nào chúng ta còn sân, còn sự bất bình, còn sự ghét, còn sự không ưa thích ai/ cái gì là khi ấy chúng ta còn sân; mà hễ còn sân là còn sát sanh. 

Làm sao để không tự gây thêm nghiệp khi nghe/thấy điều gì đó? Có khi người nói hay người viết gì đó, họ có tác ý khác, chính người nghe/đọc ghim cái ấy lại và có tác ý khác, vậy là tự gây nghiệp thôi chứ có gì đâu. Để không gây nghiệp thì đọc xong thì buông, nghe xong thì bỏ.

Họa hổ họa bì năng họa cốt.
Tri nhân tri diện bất tri tâm.

Làm sao để "tri tâm" người mình mới gặp hay người mình nói chuyện trên điện thoại hay trên intenet mà không biết mặt họ? Đó là: Yêu cầu họ mô tả bản thân ta; cái mà họ mô tả ta chính xác là những vi tế của tâm họ. Vậy là không cần "tri diện" mà vẫn có thể "tri tâm" rồi đó!!!

Làm  sao để diệt tận gốc tâm sát sanh của mình? Ăn chay chỉ diệt được cái ngọn còn cái gốc của nó là tâm sân. Do đó khi nào tâm sân không còn thì tâm sát sanh bốc hơi theo luôn. Muốn quả "sát sanh" đừng trổ thì ngừng gieo nhân "sân hận"

Làm sao để không bị tổn thương bởi lời nói của người khác? Cứ tìm người làm cho ta bị tổn thương đến tận cùng của cái tổn thương, rồi từ đó về sau ta không còn bị bất cứ cái gì làm cho ta tổn thương nữa.

Làm sao để quán sát những vi tế của tâm mình không? Cứ nhìn người khác rồi xem mình nghĩ gì về họ. Khi mình thấy họ thô tục là do tâm mình thô tục; khi mình thấy họ tầm bậy là do tâm mình tầm bậy; khi mình thấy họ tự cao thì do tâm mình tự cao; khi mình thấy họ ngông cuồng là do tâm mình ngông cuồng; khi mình thấy họ phá giới là do tâm mình phá giới,...... Cách mình nhìn người khác là sự phản ánh rất chính xác những vi tế trong tâm mình. 

Làm sao để thành Phật? Muốn làm Phật tử phải giữ 5 giới, muốn làm sa di (ni) phải giữ từ 8-10 giới, muốn làm tỳ kheo (ni) phải giữ mấy trăm giới, nhưng mà muốn làm Phật thì chỉ cần giữ 3 giới thôi hà: Ngưng làm các điều ác; Năng làm các điều lành; Giữ tâm ý trong sạch. 

Làm sao để biết thời Mạt Pháp có tồn tại hay không? Chỉ cần quán sát xem khi nào mà học giả về Phật Pháp nhiều như lá rụng mùa thu và hành giả thì như lá rụng mùa đông thì khi ấy là thời Mạt Pháp.


Làm sao để biết là mình còn sân hay không?  Đó là: Khi mình đọc/nghe/nhìn thấy điều gì đó, tự quán sát xem mình có khởi ý bất bình/ không vừa lòng/không thích hay không? Nếu có thì đã là sân rồi đó, không cần phải thể hiện ra hành động hay lời nói đâu. Khi nào khởi niệm bất bình là khi ấy sân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét