Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

TU HỌC CÓ PHẢI ĂN CHAY TRƯỜNG?

Một ngừơi đến hỏi đạo sư :
- Kính Đạo sư, tu học phải ăn trường chay mới tu được phải không?
- Cũng không phải như vậy, ví như ngày xưa Phật Thích Ca tu, là một khất sĩ đi khất thực, ai cho gì ăn đó cho tới ngày viện tịch Phật không ăn trường chay.
Trong Phật giáo, có tông môn ăn trường chay, có tông môn không ăn trường chay.

- Vì sao tu mỗi ngày chỉ được ăn một bửa, chỉ ăn một bửa là tốt hay sao ? Phật Thích Ca chỉ dạy vậy phải không Đạo sư.
- Đúng vậy, đúng là Phật Thích Ca ra giới chúng như vậy, nhưng không phải là ăn như vậy là tốt nhất cho con người hay người tu.
Nhà ngươi lặng lẽ nghe thì mới hiểu được vì sao như vậy.

Khi tăng đòan vây quanh bên Phật Thích Ca tu lên đến cả ngàn người, phát sanh cái khó khăn khi cả ngàn người cùng đi khất thực, dân chúng thật khó bề lo vật thực để cúng dường cho cả ngàn người như vậy trong một ngày, dân chúng thời ấy còn rất nghèo khó ..
Thêm vào đó, xứ Ấn Độ nhiều nơi khô hạn, thiếu nước, thật khó khăn trong việc trồng trọt, số nươc mang về cúng dường cho tăng chúng chung dụng cũng là vấn đề không dễ chút nào.
Phật vì xót thương dân lành mà ra giới chúng - Mỗi ngày ăn một bữa - 15 ngày mới được tắm một lần - Phật cũng tuân thủ như vậy.
- Lời Phật dạy phải tuân thủ, ăn một bửa thì cũng không mất sức gì cho cam, nhưng 15 ngày mới tắm một lần thì thật là quá khó ?
- Thời nay vẫn còn giữ giới ăn một bửa, nhưng 15 ngày mới tắm một lần thì không còn ai tuân thủ như vậy nữa.

Đạo sư chợt hỏi:
- Vì sao ông hỏi việc ăn chay truờng như vậy?
- Vì ăn trường chay thì tôi khó làm được, vậy tu học chẳng được ư ?

- Ông tu học là việc chánh yếu, là cư sĩ không ai o ép chuyện như vậy đâu, vợ con cho ăn gì thì ăn vậy, đừng đòi hỏi phàn nàn thì cũng như Phật Thích Ca đi khất thực ngày xưa vậy, ai cho gì ăn đó có sao đâu.
- Mô Phật ! Cám ơn đạo sư, tôi có thể tu học được rồi.
Hong Thien Phap


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét