Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014

KHẤT THỰC NGHĨA LÀ GÌ ?

__ Khất thực nghĩa gốc gọi là xin ăn. Trong Phật giáo, khất thực là cách nuôi thân chân chánh của người xuất gia.
__ Khất thực đem đến bốn lợi ích cho vị tu sĩ :
1. Tâm trí rảnh rang, không bận rộn vì kế sinh nhai, để tiến tu giải thoát.
2. Trừ tâm kiêu căng ngã mạn, vì đi xin ăn làm sao đứng cao hơn thiên hạ.
3. Không thể tham ăn ngon, vì ai cho gì thì ăn nấy, không thể lựa chọn.
4. Không bận rộn nấu nướng, có nhiều thời giờ để hành đạo, giáo hóa chúng sanh.


_ Khất thực cũng đem đem đến ba lợi ích cho Phật tử :
1. Tạo cơ hội cho người bố thí đoạn trừ lòng keo kiệt.
2. Tạo cơ hội tương giao, để giáo hóa người.

3. Nêu gương sống giản dị, thiểu dục tri túc cho người đời noi theo.

__ Ngày nay, do điều kiện phát triển của xã hội nên người xuất gia không còn đi khất thực nữa, mà có Phật tử đem thức ăn đến chùa cúng dường, nấu nướng. Tuy nhiên, vẩn phải sử dụng với tinh thần khất thực như đã nói ở trên.

ST

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét