Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2015

Giới cấm thủ là gì?...Kính thưa thầy! Xin Thầy chỉ giúp con "giới cấm thủ" bao hàm những ý nghĩa gì ạ, mong Thầy khai sáng cho con. Con xin thành kính cảm ơn Thầy, chúc Thầy nhiều sức khỏe và an vui!
Trả lời:
Giới cấm thủ là chấp thủ vào những hình thức nghi lễ, cúng bái, tế đàn, xin xăm, xem bói, mê tín, dị đoan v.v... Đặc biệt đối với Tăng, Ni, Thiện nam, Tín nữ nếu chấp vào hình thức giới chế định mà không biết được giới tự tánh thì vẫn xem là giới cấm thủ.
Bậc Nhập Lưu (vào được thực tánh chân đế) mới không chấp hình thức nên không còn giới cấm thủ nữa...
Viên Minh - mục Hỏi & Đáp trungtamhotong.org
(Copy từ trang FB yenlang.net)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét