Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015

CHÚNG TA LÀ NHỮNG TẤM GƯƠNG PHẢN CHIẾU LẪN NHAU!

Đây là một trong những kiểu ngụy biện mà ai trong chúng ta cũng có thể mắc phải:
- Khi ai đó nói mình sân, mình đáp: "Ta không có sân, cái sân ấy nằm sẳn nơi ông!"
- Khi ai đó nói mình ngã mạn, mình đáp: "Ta không có ngã mạn, cái ngã mạn nằm sẳn nơi ông."
- Khi ai đó nói mình tào lao, mình đáp: "Ta không có tào lao, cái tào lao ấy nằm sẳn nơi ông."
.....................................................
Trong mỗi người ai mà chẳng có các hạt giống thiện như từ bi hỷ xả... và các hạt giống bất thiện như tham sân si mạn nghi ác kiến.... Và mỗi khi hạt giống nào đó được nổi trội thì có thể sẽ lộ ra bên ngoài qua các biểu hiện. Ví dụ: biểu hiện của sân có thể là dùng từ thô tục, có thể là lớn tiếng, có thể là quát tháo, có thể là nói liên tục,.................... Những biểu hiện này có thể mọi người ai cũng đều biết qua việc tự mình trải nghiệm cơn sân và qua việc quán sát người khác khi họ nổi sân. Vì thế khi chúng ta có một hay vài biểu hiện này thì người khác dễ dàng kết luận là chúng ta sân.
Chúng ta là tấm gương phản chiếu của họ. Khi họ nhận thấy chúng ta sân thì do trong họ có sẳn hạt giống sân. Dĩ nhiên rồi (vì nếu không thì họ đã thành Phật rồi.)
Tuy nhiên chớ quên rằng họ cũng chính là tấm gương phản chiếu chúng ta. Nếu chúng ta không lộ ra các biểu hiện của sân thì hạt giống sân bên trong họ chẳng thể được gợi lên để họ thấy rằng chúng ta đang sân.
Do đó khi có ai đó nói mình sân thì hãy tự xem lại chính mình. Chắc chắc về hình thức là mình đã và đang có những biểu hiện của sân. Còn về tâm thì mình có sân hay không. Hãy quán sát cho kỹ. Có khi mình không sân thô nhưng lại là sân vi tế và siêu vi tế đó.
Đó là lý do vì sao các bậc giác ngộ thường có những biểu hiện từ ái trong cả hành vi và lời nói. Vì những biểu hiện từ ái ấy gợi cho người xung quanh phát triển những hạt giống thiện, thay cho những hạt giống bất thiện. Do đó có câu: "Phật và Bồ tát dù có xuống địa ngục thì nơi ấy vẫn nở hoa hồng; còn người đầy tham sân si dù có đến thiên đường thì nơi ấy cũng hóa thành địa ngục" là như vậy đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét