Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

Thiền Ðịnh Lâu Nhất

Sư hội các đệ tử lại hỏi:
- Trong các con, ai hành thiền định được lâu nhất?
Ðệ tử thứ nhất hăm hở trình:
- Con có thể nhập định được bảy ngày.
Ðệ tử thứ hai thưa:
- Con được năm ngày.
Ðệ tử thứ ba nói:
- Con được một ngày
Ðệ tử thứ tư bạch:
- Con nhập định được hai giờ thôi!
Ðệ tử thứ năm nói:
- Con chỉ được nửa giờ thôi.
Người thứ sáu thưa:
- Thầy ơi! Con chịu thua các sư huynh rồi. Con không nhập định được. Nhiều lắm là con chỉ biết con đang thở từng hơi thở mà thôi.
Sư nói:
- Thế mà con thiền định lâu nhất đó.(*___*)
st

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét